Keri and Kacie put finishing touches on their snowman